Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

I.Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale LOWPINGS TELECOM SERVICES SRL-D („denumita în continuare LowPings ”), cu sediul în Str. Acad. Serban Cioculescu, Nr. 8, Gaesti, Dambovita, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.  J15/415/2020, având cod fiscal 42541672, în calitate de operator de date.

În acest sens, LowPings urmareste în permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale Clientilor LowPings si ale celorlalti Utilizatori ai www.lowpings.ro prin intermediul careia datele cu caracter personal sunt colectate, astfel cum aceste persoane au fost definite în prezenta.

II.Definitii

Client” înseamna persoana fizica sau juridica care achizitioneaza unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme.

Date cu Caracter Personal” înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare“ (si derivatele sale, incluzând fara limitare ”a prelucra”) înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fara limitare colectarea, înregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora;

Utilizator" - orice persoana care acceseaza sau utilizeaza LowPings .

Ceilalti termeni utilizati cu majuscula si care nu au fost definiti în cuprinsul prezentei Politici de confidentialitate, vor avea întelesul atribuit potrivit definitiilor din Termene si Conditiile LowPings – mai multe detalii http://lowpings.ro /public/terms-and-conditions 

III.Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

III.1. LowPings va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Clientilor:

I.1.1.Date de identificare: nume si prenume;

I.1.2.Date de contact: telefon, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de livrare, adresa de e-mail;

I.1.3.Date de cont: ID client, istoricul de cumparaturi, magazin vizitat, frecventa de cumparaturi, date de geolocalizare (furnizate de echipamentul IT pe care este instalata / ruleaza LowPings , daca functia de geolocalizare este activata pe respectivul Echipament Informatic), metoda de plata aleasa, orice alte date pe care Clientul le furnizeaza în mod direct prin LowPings si/sau prin intermediul Livratorului, cu ocazia livrarii Produselor comandate sau prin utilizarea Serviciului (e.g. cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit în Termene si Conditii), produse vizualizate;

I.1.4.Date privind dispozitivul si interactiunea cu aplicatia: date de utilizare, date de diagnostic, date de marketing, timpul petrecut în diferite secțiuni ale Aplicației,sau orice alte informatii referitoare la modul in care interactionati cu aplicatia LowPings .

(ii) daca înregistrarea contului de Utilizator în LowPings se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, LowPings va prelucra urmatoarele date publice de profil facute publice de aplicatiile prin intermediul carora va logati: nume utilizator, adresa de e-mail;

(iii) LowPings poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat LowPings , cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte în cadrul LowPings , comenzi anterioare efectuate prin LowPings .

III.2. LowPings va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Utilizatorilor:

(i) nume si prenume, telefon, adresa de e-mail;

(ii) daca înregistrarea contului de Utilizator in LowPings se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, LowPings va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

(iii) LowPings poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat LowPings cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte în cadrul LowPings , comenzi anterioare efectuate prin LowPings .

IV.Scopurile Prelucrarii

IV.1. Datele cu Caracter Personal cu privire la Utilizatori si Clienti, furnizate cu ocazia crearii contului de utilizator sau în alt mod prin utilizarea LowPings , pot fi prelucrate de LowPings direct si/sau prin intermediul împuternicitilor, în urmatoarele scopuri:

(i) pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre Utilizator/Client si LowPings, definita în cuprinsul Termenelor si Conditiilor, cum ar fi dar fara a se limita la, preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii Clientului inclusiv plata online, informarea Clientului asupra starii comenzii si livrarea catre Client a Produselor comandate, inclusiv in system Click & Collect, informarea Clientului asupra eventualelor optiuni de comanda a Produselor în zona în care se afla; Detalii suplimentare referitoare la scopurile de prelucrare puteti afla consultand si Termenele si Conditiile LowPings , disponibile la urmatoarea adresa: 

(ii) pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumba LowPings în contextul serviciilor prestate prin intermediul LowPings , inclusiv a obligatiilor în materie financiar-contabila, fiscala, precum si în materie de arhivare;

(iii) pentru activitati de marketing direct - datele privind numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa postala pot fi colectate si prelucrate în scop de marketing, reclama, publicitate. În acest scop, datele vor fi prelucrate în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul aplicatiei LowPings si al notificarilor de tip push*, de oferte promotionale din partea LowPings si/sau din partea partenerilor LowPings , precum si orice alte noutati, privind produsele si serviciile oferite prin intermediul platformei LowPings ;

*Nota: O notificare de tip push reprezinta un mesaj ce apare pe un dispozitiv mobil, care poate fi  transmis în orice moment, fara a fi necesar ca utilizatorii sa se afle în aplicatie sau sa utilizeze dispozitivele lor pentru a primi astfel de mesaje.

Atunci când v-ati dat acordul pentru astfel de prelucrari, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul sau de a va opune, în orice moment. Retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarilor desfasurate de LowPings anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza si prin accesarea link-urilor indicate în acest sens în textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin optiunile disponibile în contul dumneavoastra.

(iv) în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatirii Serviciilor oferite de LowPings Magazin. LowPings va putea transmite datele statistice si catre Partenerii sai. Cu toate acestea, mentionam ca toate informatiile astfel transmise catre tertii Parteneri vor fi furnizate în forma agregata, fara a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.

(v) pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor, cererilor transmise prin  intermediul LowPings si de asemenea în scopul îmbunatatirii Serviciilor oferite de LowPings Utilizatorilor/Clientilor sai - datele privind numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon, precum si orice alte date furnizate de Utilizator/Client. În situatia în care un Utilizator lasa un review negativ pe LowPings , acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de catre LowPings, în vederea solutionarii plângerii/cererii si în vedere îmbunatatirii Serviciilor oferite prin intermediul LowPings .

V.Temeiul juridic al prelucrarilor de Date cu Caracter Personal

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în aceste scopuri are la baza:

  1. obligatiile legale care incumba LowPings ca urmare a serviciilor prestate prin intermediul LowPings ; 

  2. (ii) încheierea, respectiv executarea contractului (prin acceptarea Termenelor si Conditiilor) în ceea ce priveste gestionarea comenzilor plasate de Clienti prin intermediul LowPings ; 

  3. (iii) interesul legitim al LowPings de a-si promova bunurile si/sau serviciile în contextul prezentarii acestora prin LowPings sau de a îsi apara drepturile si interesele în cazul unor potentiale actiuni în instanta; 

  4. (iv) consimtamântul dumneavoastra în ceea ce priveste activitatile de marketing direct si alte prelucrari pentru care legislatia în domeniu prevede obligativitatea obtinerii consimtamântului. În masura în care ati exprimat consimtamântul dumneavoastra, iar temeiul prelucrarii este consimtamântul, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment, fara însa a afecta legalitatea prelucrarilor desfasurate de LowPings anterior retragerii acestuia.

VI.Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

VI.1. Ca principiu, LowPings va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii LowPings de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara îndeplinirii obligatiilor legale care incumba LowPings (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).

Daca va retrageti acordul pentru prelucrarea datelor si nu mai exista alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenta unei obligatii legale, existenta unei relatii contractuale, interesul legitim al LowPings Magazin) sau va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare care sa prevaleze, LowPings va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

De asemenea, datele Utilizatorilor privind navigarea acestora pe LowPings , cum ar fi cele rezultând din activitatea de monitorizare a preferintelor de consum, istoricul comenzilor, datele de geolocalizare (incluzând adresele/coordonatele adreselor de livrare indicate de Client) vor fi prelucrate pâna la momentul la care persoana vizata solicita stergerea acestor date, în conditiile legii. Ulterior, LowPings poate sa dispuna anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

VI.2. În situatia în care Utilizatorul/Clientul, dupa caz, doreste închiderea/stergerea contului, acesta nu va fi sters în mod automat si nici nu are ca efect automat stergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apasarea butonului “Stergere cont”. Pentru a preveni situatiile în care Utilizatorul/Clientul ar apasa din greseala butonul de stergere cont, LowPings va afisa Utilizatorului/Clientului un mesaj de tip pop-up prin care i se va cere acestuia din urma sa confirme ca doreste stergerea contului.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul confirma ca doreste stergerea contului, LowPings va considera ca, în mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit (i) stergerea datelor si (ii) retragerea consimtamântului Utilizatorului/Clientului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

În termen de cel mult o luna de la data înregistrarii cererii, LowPings va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de solutionare a cererii, cu exceptia cazurilor în care termenul legal de raspuns este prelungit potrivit legii.

Atunci când un Client solicita închiderea/stergerea contului, însa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi înregistrata numai dupa livrarea Produselor si finalizarea ultimei comenzi active. De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în continuare de catre LowPings având în vedere obligatiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apararea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

VII.Persoanele care pot avea acces la Datele cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt, în principal, prelucrate de LowPings, prin angajatii sau colaboratorii sai autorizati sa prelucreze date personale.

Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate urmatoarelor categorii de persoane:

(i) Livratorilor, în ceea ce priveste datele Clientilor pentru a le permite sa furnizeze Serviciile de Livrare catre Clienti si, în anumite situatii, pentru a putea verifica, raspunde si solutiona plângerile Clientilor, dupa caz;

(ii) Împuternicitilor LowPings care pot prelucra datele în numele si pe seama LowPings pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus;

(iii) Angajatii partenerilor (“Pickeri”) vor avea acces strict la numarul de telefon, numarul de comanda si strada pentru a le permite sa furnizeze serviciile de colectare a produselor comandate in mod optimizat în vederea livrarii acestora catre Clienti si, în anumite situatii, pentru a putea verifica, raspunde si solutiona plângerile Clientilor, dupa caz;

 (iv) Autoritatilor publice, ca raspuns la o solicitare de informatii facuta cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru ca LowPings sa aduca la îndeplinire o obligatie legala a acesteia;

(v) Unor terte parti, în legatura cu sau pe durata negocierilor care vizeaza o fuziune, o vânzare a activelor LowPings, consolidarea sau restructurarea, finantarea sau achizitionarea LowPings sau a unei portiuni din aceasta de catre alte entitati;

(vi) Partenerilor LowPings sau altor terte parti cu care LowPings intra în raporturi contractuale în diferite scopuri precum: în cazul unor campanii promotionale organizate de catre LowPings împreuna cu respectivii parteneri contractuali sau afiliati ai acestuia, mentinerea, pentru personalizarea si îmbunatatirea LowPings si a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea Utilizatorilor, precum si pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional, în conditiile si limitele prevazute de lege;

(vii) Publicului larg, în cazul Continutului Furnizat de Utilizatori, astfel cum aceasta notiune este definita si detaliata în Sectiunea X din Termenele si Conditiile LowPings .

Partenerii sau Livratorii Terti prelucreaza datele dumneavoastra în nume propriu, în calitate de operatori de date, LowPings neavând niciun control asupra modului în care va sunt prelucrate datele de catre acesti Parteneri sau de catre Livratorii Terti. Asadar, pentru activitatile de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal realizate de Partenerii LowPings sau de Livratorii Terti, si cu care intrati în raporturi prin intermediul LowPings , va rugam sa consultati si sa aveti în vedere politicile de confidentialitate si celelalte politici de interes, oferite de acestia.

VIII.Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate catre LowPings pot fi transferate în afara României, strict catre state din Spatiul Economic European.

IX.Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru încheierea unui contract, si este necesara pentru a putea beneficia de produsele si serviciile puse la dispozitie prin aceasta pagina de internet. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile puse la dispozitia dumneavoastra prin intermediul LowPings , respectiv imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu LowPings, iar Livratorii nu vor putea utiliza LowPings în vederea furnizarii Serviciilor de Livrare si angajatii partenerilor nu vor putea colecta în mod corect si complet produsele comandate în vederea livrarii acestora. Pentru activitatile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara.

Desi LowPings cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord sa nu fie întotdeauna necesar conform legii. Astfel, LowPings poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului încheiat cu Utilizatorul, respectarea obligatiilor legale ce îi revin LowPings Magazin, sau interesul legitim în ceea ce priveste prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatirii Serviciilor oferite de LowPings Magazin.

X.Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti

Daca sunteti Livrator Tert (persoana fizica sau asimilata acestora) veti gasi în aceasta sectiune informatii privind modalitatea în care va prelucram datele în contextul utilizarii aplicatiei LowPings .

X.1. Categorii de date: LowPings va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti în contextul utilizarii LowPings : nume si prenume, telefon, adresa e-mail, imagine, mijlocul de transport utilizat, date de geolocalizare, precum si orice alte date furnizate de acesta prin intermediul LowPings , cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori (astfel cum este definit în Termene si Conditii).

X.2. Scopul si temeiul prelucrarii: Datele cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti sunt prelucrate în scopul derularii raporturilor contractuale cu LowPings, inclusiv în scopul executarii comenzilor plasate de Client în cadrul LowPings , în temeiul relatiei contractuale, stabilita inclusiv prin acceptarea Termenelor si Conditiilor de utilizare a LowPings . De asemenea, datele potentialilor Livratori Terti care solicita sa devina Livratori prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sunt prelucrate pentru a face demersuri necesare si prealabile încheierii unui contract.

X.3. Destinatarii datelor: Anumite Date cu Caracter Personal vor fi dezvaluite catre Clienti în vederea derularii contractului pe care acestia îl încheie cu Livratorul Tert prin intermediul LowPings , pentru scopul derularii Serviciilor de Livrare. Anumite Date cu Caracter Personal vor putea fi dezvaluite inclusiv catre împuternicitii LowPings Magazin, autoritati publice de orice tip, organizatii, furnizorii de servicii si bunuri, precum si catre alti destinatari mentionati mai sus la literele (ii) – (vi) din Sectiunea VI. De asemenea, anumite Date cu Caracter Personal (cum ar fi nume, prenume, imagine, date de geolocalizare) pot fi vizualizate în LowPings si de catre ceilalti Livratori înregistrati în LowPings .

X.4. Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

Ca principiu, LowPings va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii LowPings de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara îndeplinirii obligatiilor legale care incumba LowPings (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).

Datele de geo-localizare, atunci când sunt activate serviciile de geo-localizare în aplicatia LowPings utilizata de Livratorul Tert vor fi prelucrate pentru scopul si pe perioada necesara determinarii adresei de livrare a Produselor si calcularii foilor de parcurs. În acest scop, datele de geolocalizare vor putea fi pastrate pâna la 3 luni.

LowPings va sterge contul Livratorului Tert din LowPings dupa ce înceteaza colaborarea (contractul de prestari servicii încheiat de acesta) cu LowPings Magazin.

X.5. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate catre LowPings pot fi transferate în afara României, catre state din Spatiul Economic European.

 X.6. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor Livratorilor Terti sunt necesare pentru efectuarea demersurilor prealabile încheierii contractului, respectiv în vederea executarii contractului. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile puse la dispozitia dumeavoastra prin intermediul LowPings , respectiv imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu LowPings, iar Livratorii nu vor putea utiliza LowPings în vederea furnizarii Serviciilor de Livrare si Angajatii partenerilor nu vor putea colecta în mod corect si complet produsele comandate în vederea livrarii acestora.

XI.Drepturile Persoanei Vizate

Potrivit prevederilor legale aplicabile, în ceea ce priveste prelucrarile Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politica, aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de va opune prelucrarii în limitele si conditiile prevazute de lege, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamântul dumneavoastra, aveti dreptul sa-l retrageti în orice moment. În plus, aveti dreptul de a depune plângeri la Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata.

Va rugam sa aveti în vedere ca, în cazul retragerii consimtamântului conform dispozitiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activitati de marketing, LowPings, dupa ce a luat act de acest fapt nu va va mai trimite mesaje comerciale directe. Totodata, va rugam sa aveti în vedere ca, într-o atare situatie, desi nu veti mai primi mesaje comerciale directe, LowPings ar putea sa prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri si pentru alte scopuri

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va puteti adresa cu o cerere la urmatoarele date de contact:

Str. Acad. Serban Cioculescu, Nr. 8, Gaesti, Dambovita

E-mail: contact@lowpings.ro

Atn: Departamentul de Marketing LowPings

LowPings nu raspunde solicitarilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieti prin e-mail/posta, va rugam sa ne indicati numele si prenumele dvs. pentru a va identifica si raspunde în mod adecvat solicitarii dvs.

În functie de solicitare, daca aceasta este întemeiata si formulata în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, LowPings va:

(i) confirma solicitantului daca prelucreaza sau nu Datele sale cu Caracter Personal;

(ii) rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

(iii) înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului.

În situatia în care persoana vizata formuleaza o cerere de stergere a datelor, în conditiile prevazute de lege, inclusiv ca urmare a închiderii/stergerii contului, LowPings ar putea prelucra în continuare anumite Date cu Caracter Personal, în temeiul: (i) obligatiei legale (de exemplu, în situatia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum si de arhivare) (ii) contractului încheiat între LowPings si Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene si Conditii; (iii) interesului legitim al LowPings (de exemplu, în vederea gestionarii solicitarilor care pot fi primite de la autoritatile competente pentru verificarea tranzactiilor comerciale sau pentru realizarea oricaror verificari justificate în baza legii, inclusiv în ceea ce priveste fraudele în domeniul online).

De asemenea, în orice moment, Utilizatorul are acces la datele sale de identificare/contact, putând sa le editeze/modifice, direct în LowPings , în Sectiunea „contul meu”. Pentru dezabonarea de la comunicari comerciale, Utilizatorul poate folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continând comunicari comerciale. Pentru dezactivarea serviciilor de geolocalizare, Utilizatorul poate accesa oricând setarile Dispozitivului Informatic utilizat.

LowPings folosește fișiere de tip cookie sau tehnologii de tracking silimare. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care sunt folosite aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies la următorul link: https://www.lowpings.ro

Prelucrarile Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate si supravegheate de Responsabilul cu Protectia Datelor, având urmatoarele date de contact: dpo@lowpings.ro

Powered by WHMCompleteSolution